Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Ngọc Hồng

Sinh 1953

Hi sinh 19/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Ngọc

  Nguyên quán Phù Mỹ - Bình Định

  Liệt sĩ Hồng Ngọc, nguyên quán Phù Mỹ - Bình Định hi sinh 11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 19/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dầu Tiếng - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương
 5. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...