Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thế Đình

Sinh 1948

Hi sinh 17/9/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thế Đình

  Nguyên quán Trực NGhĩa - Trực Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Thế Đình, nguyên quán Trực NGhĩa - Trực Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 5. Liệt sĩ Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 6. Xem thêm các kết quả khác...