Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Trị

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Phan Châu Trinh thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510 3861 876 - 0914 085415 (Trưởng phòng) - 0510 3862 173 - 0914 162821 (Phó phòng) - 0510 3917 542 - 0905 762577 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Trị

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Trị, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Trị

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Trị, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Trị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trị

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trị, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 09/02/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...