Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thừa

Sinh 1932

Hi sinh 6/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 2. Liệt sĩ Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Cảnh Thừa

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Cảnh Thừa, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đình Thừa

  Nguyên quán Phú Lâm - Thanh Oai - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đình Thừa, nguyên quán Phú Lâm - Thanh Oai - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...