Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Đồng

Sinh 1940

Hi sinh 22/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đồng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Trung Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Trung Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 21/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Thuỵ Xuân - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Thuỵ Xuân - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1950, hi sinh 21/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...