Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Hạc

Hi sinh 12/10/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Trung Chính - Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh
ĐT: 02413867216

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Xá - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...