Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Hạc

Sinh 1925

Hi sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Ninh Xá - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
ĐT: 02413865234

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán Bãi Cháy - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Trung Chính - Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...