Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Hùng

Sinh 1954

Hi sinh 8/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 20 - 7 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Xuân Thiên - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Xuân Thiên - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1954, hi sinh 12/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Vụ Bản - Nam Hà, sinh 1946, hi sinh 30/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắc Lấp - tỉnh Đak Nông
 4. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ Tĩnh hi sinh 10/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Sông Bé, sinh 1952, hi sinh 5/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...