Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê văn Chất

Sinh 1922

Hi sinh 4/9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú hi sinh 20 - 10 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hi sinh 06/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...