Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Cai

Sinh 1925

Hi sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cai

  Nguyên quán Hàm Đưc - Hà - Thuận - Thuận Hải

  Liệt sĩ Bùi Văn Cai, nguyên quán Hàm Đưc - Hà - Thuận - Thuận Hải hi sinh 10/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Cai

  Nguyên quán TT Mộc Hóa - Long An

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cai, nguyên quán TT Mộc Hóa - Long An, sinh 1924, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Cai

  Nguyên quán Kim Thắng - Kim Sơn - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Lâm Văn Cai, nguyên quán Kim Thắng - Kim Sơn - Hà Tuyên, sinh 1949, hi sinh 12/06/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cai

  Nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cai, nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...