Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lý Mã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Điền

  Nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Điền, nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng, sinh 1946, hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Điền

  Nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Điền, nguyên quán Văn Trấn - Nguyên Bình - Cao Lạng, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc - Xã Linh Sơn - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên
 5. Xem thêm các kết quả khác...