Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Duy Thái

Nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1951

Hi sinh 30/01/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Duy Thái

  Nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Mai Duy Thái, nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hóa, sinh 1951, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Duy Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Duy Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tam Đàn - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thái

  Nguyên quán Xuân Hồng - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thái, nguyên quán Xuân Hồng - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...