Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Thái

Sinh 1930

Hi sinh 10/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Tam Đàn - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3885268
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Duy Thái

  Nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Duy Thái, nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 30/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 16/02/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán Hồi Ninh - Kim Sơn - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán Hồi Ninh - Kim Sơn - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 23 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Hiếu - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...