Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Trọng Kính

Nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hóa

Sinh 1947

Hi sinh 26/1/1969

Cấp bậc S2

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Trọng Kính

  Nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Trọng Kính, nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1947, hi sinh 26/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Trọng Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Trọng Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Hồng Quang - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Mai Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Phan Sào Nam - Xã Phan Sào Nam - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...