Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mùi Văn Muôn

Hi sinh 4/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Bắc Yên, , Huyện Bắc Yên, Sơn La
ĐT: 0223860135

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Muôn

  Nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Muôn, nguyên quán An Nghĩa - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1949, hi sinh 22/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cà Văn Muôn

  Nguyên quán Co Kham - Thanh An - Điện Biên

  Liệt sĩ Cà Văn Muôn, nguyên quán Co Kham - Thanh An - Điện Biên hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Chu Văn Muôn

  Nguyên quán Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Chu Văn Muôn, nguyên quán Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 07/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...