Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1924

Hi sinh 03/1966

Đơn vị Phó ban Kinh tài huyện

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Vạn Bình - Vạn ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Vạn Bình - Vạn ninh - Khánh Hòa, sinh 1915, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lương

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lương, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lương

  Nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lương, nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 27 - 11 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...