Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Lương

Nguyên quán Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

Sinh 1925

Hi sinh 27 - 11 - 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Vạn Bình - Vạn ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Vạn Bình - Vạn ninh - Khánh Hòa, sinh 1915, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lương

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Lương, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN LƯƠNG, nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1924, hi sinh 03/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...