Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ NGuyễn Văn Bái

Nguyên quán Nhân Nghĩa - Lý Nhân - Nam Hà

Hi sinh 3/7/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1955, hi sinh 09/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang, sinh 1960, hi sinh 04/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang, sinh 1960, hi sinh 04/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1955, hi sinh 09/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...