Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ngô Đình Hải

Sinh 1953

Hi sinh 8/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 28/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 08/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Cảnh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán Anh Tân - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...