Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Công Diểm

Sinh 1926

Hi sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Hồ Tùng Mậu - Huyện Ân Thi - Hưng Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 3/2, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 03213.830.245 (Phó chủ tịch UBND huyện Ân Thi)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm

  Nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm, nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm

  Nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm, nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn CÔNG

  Nguyên quán Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Nguyễn CÔNG, nguyên quán Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1927, hi sinh 27/7/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...