Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm

Nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

Sinh 1946

Hi sinh 22/11/1967

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngọc Diểm

  Nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Ngọc Diểm, nguyên quán Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngọc Diểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Diểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Diểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Diểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Tùng Mậu - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Ngọc

  Nguyên quán Số 15 KH3 Cầu đáp - Bắc Ninh - Hà Bắc

  Liệt sĩ Ngọc, nguyên quán Số 15 KH3 Cầu đáp - Bắc Ninh - Hà Bắc, sinh 1923, hi sinh 01/04/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...