Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

Nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1956

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

  Nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn, nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ nguyễn đình đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn đình đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...