Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

Sinh 1956

Hi sinh 8/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

  Nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn, nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn

  Nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đẻn, nguyên quán Thiệu Trinh - Thiệu Hoá - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ nguyễn đình đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn đình đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...