Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

Hi sinh 25/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Phương Nghi - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Phương Nghi - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1954, hi sinh 09/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 18/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 25/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...