Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

Sinh 1947

Hi sinh 24/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Vũ Việt - Vũ Tiên - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Vũ Việt - Vũ Tiên - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 24/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Đại An - Thanh Ba - Phú Thọ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Đại An - Thanh Ba - Phú Thọ, sinh 1944, hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc hi sinh 26/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Hải Hậu - Nam Định, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận

  Nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuận, nguyên quán Cảnh Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc hi sinh 26/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...