Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

Nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Hưng

Sinh 1949

Hi sinh 06/10/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú hi sinh 21 - 03 - 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Phan Chu Trinh - Ân Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Phan Chu Trinh - Ân Thi - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 06/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...