Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

Nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú

Hi sinh 21 - 03 - 1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Thanh Hồng - Thanh Hà - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 06/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Phan Chu Trinh - Ân Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Phan Chu Trinh - Ân Thi - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 06/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán Phú Lỗ - Phú Ninh - Vĩnh Phú hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...