Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân

Nguyên quán Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình

Đơn vị D19 - F325

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân

  Nguyên quán Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân, nguyên quán Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 1/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Sơn - Xã Hoài Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 19/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...