Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Mả lày - Xã Bàn Giản - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3830316 - 02113.830.150 - 0979 907 866
(phó phòng)
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
ĐT: Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 06/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 6/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghi Lộc - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...