Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay

Nguyên quán Đông Trang - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Sinh 1910

Hi sinh 3/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay

  Nguyên quán Đông Trang - Triệu Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay, nguyên quán Đông Trang - Triệu Sơn - Thanh Hoá, sinh 1910, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...