Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

Nguyên quán Hợp Yên - Trấn Yên - Yên Bái

Hi sinh 18/05/1972

Cấp bậc Trung sĩ - Tiểu đội trưởng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN NGỌC LỄ

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN NGỌC LỄ, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 18 - 02 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...