Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1944

Hi sinh 18/2/1969

Cấp bậc Xã đôị trưởng

Đơn vị Gio Hải

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN NGỌC LỄ

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN NGỌC LỄ, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 18 - 02 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán Hợp Yên - Trấn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán Hợp Yên - Trấn Yên - Yên Bái hi sinh 18/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...