Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân

Nguyên quán Bình Hiệp - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Hi sinh 4/1974

Cấp bậc Trung úy

Đơn vị 261 F 3 - QK 8

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân

  Nguyên quán Vũ Thân - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân, nguyên quán Vũ Thân - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 25 - 10 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Xuân

  Nguyên quán Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Xuân, nguyên quán Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi, sinh 1941, hi sinh 3/ - - /1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1945, hi sinh 15 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...