Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

Sinh 1945

Hi sinh 15 - 05 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân

  Nguyên quán Vũ Thân - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân, nguyên quán Vũ Thân - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 25 - 10 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân

  Nguyên quán Bình Hiệp - Cao Lãnh - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Xuân, nguyên quán Bình Hiệp - Cao Lãnh - Đồng Tháp hi sinh 4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán Kỳ Ninh - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...