Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

Hi sinh 3/5/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Lập thạch - Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3830316 - 02113.830.150 - 0979 907 866
(phó phòng)
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
ĐT: Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1959, hi sinh 30 - 10 - 1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán Vĩnh Thiệu - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán Vĩnh Thiệu - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 30/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1988, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...