Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

Nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hoá

Sinh 1959

Hi sinh 30 - 10 - 1977

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán Vĩnh Thiệu - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán Vĩnh Thiệu - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán Xuân Đức - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 30/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Lập thạch - Thị trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1988, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...