Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

Hi sinh 22/4/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1913, hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1913, hi sinh 22 - 07 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...