Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

Sinh 1913

Hi sinh 22/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1913, hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán Xuân Đài - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1913, hi sinh 22 - 07 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...