Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

Nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre

Sinh 1940

Hi sinh 8/6/1969

Cấp bậc H3 - Bp

Đơn vị Đoàn 10 - Long An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 07/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 07/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...