Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

Nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 07/10/1978

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị C1 D1 E316

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre, sinh 1940, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán An ninh - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 07/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...