Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

Nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1948

Hi sinh 09/03/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1945, hi sinh 22/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại huyện Can Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...