Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tư

Hi sinh 11/2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 6/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hóa hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 6. Xem thêm các kết quả khác...