Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

Nguyên quán Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

Sinh 1947

Hi sinh 21/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

  Nguyên quán Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển, nguyên quán Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ nguyễn hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...