Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

Hi sinh 13/8/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1942, hi sinh 10/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán TT Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán TT Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 07/01/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Truông Mít - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Truông Mít - Dương Minh Châu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 28/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...