Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1948

Hi sinh 12/04/1966

Cấp bậc Dược tá

Đơn vị X9B QK8

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 02/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 02/09/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 03/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 10/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...