Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

Nguyên quán Nam Tiến Hà Nam Ninh

Sinh 1954

Hi sinh 01/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán Nam Tiến - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán Nam Tiến - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại Tương Giang - Xã Tương Giang - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đẵng Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đẵng Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...