Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

Sinh 1954

Hi sinh 12/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán Nam Tiến Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán Nam Tiến Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 01/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán Nam Tiến - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán Nam Tiến - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại Tương Giang - Xã Tương Giang - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Đẵng Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đẵng Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...