Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1913

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1953, hi sinh 01/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Liên Sơn – Kim Bảng - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Liên Sơn – Kim Bảng - Hà Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...