Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

Nguyên quán Lai Hưng - Bến Cát

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1913, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Thới Hòa - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1953, hi sinh 01/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán Liên Sơn – Kim Bảng - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán Liên Sơn – Kim Bảng - Hà Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...