Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

Sinh 1948

Hi sinh 5/3/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Yên Trường - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Yên Trường - Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Tiểu khu - Kiến Xương - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Tiểu khu - Kiến Xương - Hải Phòng hi sinh 21/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 06/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 06/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...